Uitklappen

Object

Titel Aan de vergadering v. d. Alg. Ver. v. Verlofsoffic. der Ned. Land- en Zeemacht ... Zaterdag als gasten deelneemen 3 Zwitsersche offic., nl. Kol. ... Luit. Kol. R. Briner en Kapt. Eberle. Hedenmorgen brachten deze ... een bezoek aan Min. Lambooy op het Dep. van Defensie te Den Haag
Objectnaam persfoto (Nederlands)
Objectnummer 00144386

Vervaardiging

Maker onbekend | Vereenigde Fotobureaux
Datering 1925 - 1935
Materialen Geheel: Papier En Emulsie
Techniek zwart-wit foto

Onderwerp

Trefwoorden Algemene Vereniging van Verlofsofficieren der Nederlandse Land- en Zeemacht, Briner, R., Eberle, Lambooy, Algemene Vereniging van Verlofsofficieren der Nederlandse Land- en Zeemacht, Briner, R., Eberle, Lambooy, Interbellum (1918-1939), Nederlands, 's-Gravenhage
Minder informatie
Meer informatie