Uitklappen

Object

Titel Scotsche vendrichs die te Rijmelant laghen. Ock vromelijck hun lijf teghen don Jan weghen. Ao 1578 den eersten Augustus. Wapen van Wemyss of Caskieberran. Wapen van Newton of Delcove
Objectnaam objectweergave
Objectnummer 00123365

Vervaardiging

Maker Raa, F.J.G. ten | onbekend
Datering 1875 - 1926
Materialen Geheel: Papier
Techniek tekening in kleuren

Onderwerp

Trefwoorden Wemyss van Caskieberran, Newton van Delcove, Schotse troepen in Nederlandse dienst, infanterie, Staatse Leger (1579-1795), Wemyss van Caskieberran, Newton van Delcove, Schotse troepen in Nederlandse dienst, infanterie, Staatse Leger (1579-1795), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), vaandel, Schots
Minder informatie
Meer informatie