Uitklappen

Object

Titel Een zevental militairen ,de meest linkse een embleem van de keizerlijke adelaar op de sjako, de tweede van links in wijde rode broek, met tulband naast een paard, de zevende zittende als oude man met een houten been - Collection de types de tous les corps et des uniformes militaires de la République et de l'Empire
Objectnaam uniformvoorstelling
Objectnummer 00121361

Vervaardiging

Maker Veer, Justus Pieter de | Bellangé, Hippolyte
Datering 1870 - 1921
Materialen Geheel: Papier
Techniek tekening in kleuren

Onderwerp

Trefwoorden landstrijdkrachten (Frankrijk), infanterie, cavalerie, landstrijdkrachten (Frankrijk), infanterie, cavalerie, 1801-1850, Frans
Minder informatie
Meer informatie