Uitklappen

Object

Titel Tamboer- Majoor, en Muzijkant, beide der Nationale Infanterie - Vervolg van de beschrijving hoedanig de koninklijke Nederlandsche troepen en alle in militaire betrekking staande personen gekleed, geëquipeerd en gewapend zijn : de bepalingen daaromtrent, de dimensien en verdere vereischten van de kleeding-, equipement- en harnachement-stukken in het algemeen, de hoeveelheid stoffen en andere goederen, waarop de aanmaak van de kleederen berekend wordt, en hetgeen te dezer zake al verder vastgesteld is; de wijze van aanschaffing en keuring, en de hoedanigheden der goederen; de wijze van verstrekking en vernieuwing van de kleeding en uitrusting; en eindelijk, onderscheidene, tot de voornoemde onderwerpen, betrekkelijke verordeningen, met eene nieuwe uitgave van 18 platen / door J.F. Teupken
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112685/054

Vervaardiging

Maker Sluyter, Dirk | Hove, Bartholomeus Johannes van | Gebroeders van Cleef
Datering 1826 - 1826
Materialen Geheel: Papier
Techniek prent, ingekleurd

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), infanterie, 13e Afdeling Infanterie (1815-1839), Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), infanterie, 13e Afdeling Infanterie (1815-1839), 1801-1850, Nederlands, tamboer-majoor, muzikant, stok van een tamboer-majoor, blaasinstrument
Minder informatie
Meer informatie