Uitklappen

Object

Titel Plattegrond van een royale zeshoek - Nieuwe Vestingbouw, Op een natte of lage Horisont; Welke op driederleije manieren getoont word in 't Fortificeren der binnengrote Van de Fransche Royale Seshoek; Waar in de Sterkte der hedendaagsche droge- aan de natte-Grachten gevonden word: als Mede Hoe men tegenwoordig aan een Zee of Rivier Fortificeert, en op wat manier men daar behoorde te Bouwen. Ider Methode geataqueert en vergeleken, so in haar wederzijds Sterkten, als Onkosten, met de Fransche of hedendaagsche Vestingbouw. Door Minno Baron van Koehoorn, Generaal der Artillery, Luit: Gener: der Infantery, Directeur Gener: der Fortificatien van desen Staat, ende Gouverneur over Flaanderen met de Sterkten aan de Schelde &c: Den tweeden Druk.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112057/004

Vervaardiging

Maker onbekend | Rintjes, Hendrick (wed., erven van de)
Datering 1702 - 1702
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden 1651-1700, 1701-1750, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), versterkingskunst, vestingbouw, zeshoek, royael, bastion, Frans, plattegrond
Minder informatie
Meer informatie