Uitklappen

Object

Titel V lont afblaest ende u pan opent / Aanwijzing 9 voor het hanteren van het roer - Wapenhandelinghe Van Roers. Mvsqvetten. Ende Spiessen. Achtervolgende De' Ordre Van Zijn Excellentie Maurits Prince van Orangie Graue van Nassau. &cc Gouverneur ende Capiteijn Generael ouer Gelderlant Hollant Zeelant Vtrecht Overijssel &cc. Figvirlyck Vutgebeelt Door Jacob de Gheijn. Met schriftelijcke onderrechtingk Ten dienste van alle Capiteijnen ende bevelhebbers, om hier wt hun jonge oft oneruaren soldaten de volcomen handelinge vandese wapenen te beter aentewijsen. [impressum] Excellentissimis, Potentissimisque Foederati Belgii Ordinibus, summis reipublicae moderatoribus, eorundemque prudentissimo Status Consilio nobilissimis amplissimisque viris, belli artes ipsorum sub imperiis feliciter exercitas hoc dono representabat Iacobus Geinius.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00103013/014

Vervaardiging

Maker Gheyn, Jacob de (II)
Datering 1607 - 1607
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Staatse Leger (1579-1795), infanterie, Staatse Leger (1579-1795), infanterie, exercitie, commandotaal, roer (vuurwapen), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), 1601-1650
Minder informatie
Meer informatie