Uitklappen

Object

Titel Tweede voorbeeld van een slagorde voor een bataljon bestaande uit 10 troepen ruiterij en 20 troepen voetvolk - Militaire Afbeeldingen aanwijzende de Legertogten, Campementen, Logeringen, Slag-Ordres, Batalien, Fortressen, Attacques, Defensien, en andere Schikkingen der troupen te Velde Zoo te paarde als te voet Onder de Princen van Orange, en de Leger vanden Staat gebruykelyk
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00102277/130

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 1610 - 1627
Materialen Geheel: Papier
Techniek pentekening, ingekleurd

Onderwerp

Trefwoorden infanterie, cavalerie, Staatse Leger (1579-1795), infanterie, cavalerie, Staatse Leger (1579-1795), Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), exercitie, slagorde, bataljon
Minder informatie
Meer informatie