Uitklappen

Object

Titel De vorm van een kampement voor een regiment voetvolk - Militaire Afbeeldingen aanwijzende de Legertogten, Campementen, Logeringen, Slag-Ordres, Batalien, Fortressen, Attacques, Defensien, en andere Schikkingen der troupen te Velde Zoo te paarde als te voet Onder de Princen van Orange, en de Leger vanden Staat gebruykelyk
Objectnaam tekstillustratie
Objectnummer 00102277/054
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 1610 - 1627
Materialen Geheel: Papier
Techniek pentekening, ingekleurd

Onderwerp

Trefwoorden infanterie, Staatse Leger (1579-1795), infanterie, Staatse Leger (1579-1795), Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), logistiek, veldtocht, kampement, kwartier
Minder informatie
Meer informatie