Uitklappen

Object

Titel De titelpagina van: Wilhelm En Maurits van Nassau, Princen van Orangien, Haer Leven en Bedrijf, Of 't Begin en Voortgang der Nederlandsche Oorlogen. Vervatende een VVaerachtigh Verhael Aller Belegheringhen ende Victorien, Daer de Ho. Mog. Heeren Staten der Vereenighde Nederlanden, onder hun wijse Regeeringe te Water en te Lande, door Godes zegen mede verrijckt zijn. Met verscheyde Koopere Figueren verciert. En door een Lief-hebber der Historien uyt verscheyde Schriften te samen ghestelt. - Wilhelm En Maurits van Nassau, Princen van Orangien, Haer Leven en Bedrijf, Of 't Begin en Voortgang der Nederlandsche Oorlogen. Vervatende een VVaerachtigh Verhael Aller Belegheringhen ende Victorien, Daer de Ho. Mog. Heeren Staten der Vereenighde Nederlanden, onder hun wijse Regeeringe te Water en te Lande, door Godes zegen mede verrijckt zijn. Met verscheyde Koopere Figueren verciert. En door een Lief-hebber der Historien uyt verscheyde Schriften te samen ghestelt.
Objectnaam frontispice
Objectnummer 00102450/0

Vervaardiging

Maker Meurs, Jacob van | Janssonius, Johannes
Datering 1651 - 1651
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Maurits (Prins van Oranje), Willem van Oranje-Nassau, Maurits (Prins van Oranje), Willem van Oranje-Nassau, 1551-1600, 1601-1650, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederlands, personificatie, Nederland, vrijheidshoed, oranjeboom, veldslag, terechtstellen, wapentuig
Minder informatie
Meer informatie