Uitklappen

Object

Titel Fanciscus de Mendoza Admirael van Aragon, Marcgrave van Guadaleste en van Jamaica, Comandor van Val de Pennas , vander Orden van Galatrava Hofmeester en opperste President des Conincx van Spaignen, opper Hofmeester des Aerts Hertochs Capiteijn van lichte peerden - Emanvels Van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot Den Iare M. VI.C XII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken, Is mede'hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken. Gedruckt int Jaer ons Heeren. M. DC. XIV. [1614]
Objectnaam tekstillustratie
Objectnummer 00112040/075
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker onbekend, Wouw, Hillebrant Jacobsz van (I), Clerck, N. de
Datering 1599 - 1614
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Mendoza, Francisco de, Mendoza, Francisco de, 1551-1600, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Spaans

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie