Uitklappen

Object

Titel Christianus de IV. by der gratien Gods Coninck van Denemarcken ende Noorwegen Hertoch van Sleswijck etc. Grave van Oldenborch ende Delmenhorst - Emanvels Van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot Den Iare M. VI.C XII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken, Is mede'hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken. Gedruckt int Jaer ons Heeren. M. DC. XIV. [1614]
Objectnaam tekstillustratie
Objectnummer 00112040/035
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker onbekend | Wouw, Hillebrant Jacobsz van (I) | Clerck, N. de
Datering 1599 - 1614
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Christiaan IV (koning van Denemarken en Noorwegen), Christiaan IV (koning van Denemarken en Noorwegen), 1551-1600, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1601-1650, Deens
Minder informatie
Meer informatie