Uitklappen

Object

Titel Wilhelm Lodowijck Grave van Nassau, Catzenellenboge, Vianden, Dietz. Heere tot Bilsteijn, Gouverneur van Vrieslant, Groeningen ende de Omlanden - Emanvels Van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot Den Iare M. VI.C XII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken, Is mede'hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken. Gedruckt int Jaer ons Heeren. M. DC. XIV. [1614]
Objectnaam tekstillustratie
Objectnummer 00112040/071
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker onbekend | Wouw, Hillebrant Jacobsz van (I)
Datering 1599 - 1614
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Willem Lodewijk (graaf van Nassau, stadhouder van Friesland Groningen en Drenthe), Willem Lodewijk (graaf van Nassau, stadhouder van Friesland Groningen en Drenthe), 1551-1600, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederlands
Minder informatie
Meer informatie