Uitklappen

Object

Titel Pieter Ernst Grave van Mansvelt, vrijheer tot Helderingen, Gouverneur der Nederlanden - Emanvels Van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot Den Iare M. VI.C XII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken, Is mede'hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken. Gedruckt int Jaer ons Heeren. M. DC. XIV. [1614]
Objectnaam tekstillustratie
Objectnummer 00112040/029

Vervaardiging

Maker onbekend | Wouw, Hillebrant Jacobsz van (I)
Datering 1599 - 1614
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Mansfeld, Peter Ernst, graaf von, Mansfeld, Peter Ernst, graaf von, 1551-1600, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1601-1650, Duits, Orde van het Gulden Vlies
Minder informatie
Meer informatie