Uitklappen

Boek

Titel Van het slagveld der natiën : een boek over België in dezen tijd, behelzende tal van persoonlijke herinneringen, reisbeschrijvingen, stemmingsbeelden, indrukken, opmerkingen, beschouwingen, anecdoten en verhalen over het land van België, zijne bevolking en hare levenswijs tijdens den nog woedenden oorlog / door Frank Gericke ; met 300 ill., geteekend naar oorspronkelijke foto's door Jan Rinke
Objectnaam boek
Objectnummer 00273418

Vervaardiging

Maker Gericke, Frank | Rinke, Jan
Datering 1915

Onderwerp

Trefwoorden bevolking, reisbeschrijving, België
Minder informatie
Meer informatie