Uitklappen

Boek

Titel Landdrost van het Departement Gelderland, van den Heere Minister van Eeredienst en Binnenlandsche Zaken, ontvangen hebbende, het navolgende Koninglyk Decreet: Lodewijk Napoleon ... In de geheele uitgestrektheid van het Rijk, zullen twaalf Battaillons Vrijwilligers geformeerd worden ...
Objectnaam brochure
Objectnummer 00271341

Vervaardiging

Datering 1809

Onderwerp

Trefwoorden verordening, vrijwillige dienstneming, Gelderland, Koninkrijk Holland (1806-1810)
Minder informatie
Meer informatie