Uitklappen

Boek

Titel Handboek der pionierkunst voor het Nederlandsche leger / C.J. Snijders, 1e Luitenant- Ingenieur, Leeraar in de Pionier- en Versterkingskunst aan de Kon. Mil. Academie : Afdeeling IV: Bekleedingsmiddelen en bekleedingen
Objectnaam boek
Objectnummer 00057663d

Vervaardiging

Maker Snijders, C.J.
Datering 1880

Onderwerp

Trefwoorden pionierkunst, bouwmaterieel
Minder informatie
Meer informatie