Uitklappen

Boek

Titel Verpleging van de troepen, gedurende het vervoer per spoor op Java na mobilisatie. Vastgesteld bij kabinetsbeschikking van den Commandant van het Leger en Chef van het Dep. v. Oorlog in Ned. Indië van 24 October 1916
Objectnaam boek
Objectnummer 00135535

Vervaardiging

Datering 1916

Onderwerp

Trefwoorden verpleging, verzorging, troepentransport, logistiek, bevoorrading, intendance, militair vervoer, spoorwegen, mobilisatie, voorschrift, 1914-1918, Java, Nederlands-Indië, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (1830-1950)
Minder informatie
Meer informatie