Uitklappen

Boek

Titel Pengadjaran dari pengatahoean hal penjakit dan pendjagaan atau pengobatannja terpakai di sekola-sekolahan kader (orang berpangkat). - Geneeskundige handleiding ten gebruike bij de kaderscholen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00017038

Vervaardiging

Datering 1922

Onderwerp

Trefwoorden geneeskundige verzorging, hygiëne, kaderschool, algemene militaire opleiding, voorschrift, Nederlands-Indië, Militaire Geneeskundige Dienst, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (1830-1950)
Minder informatie
Meer informatie