Uitklappen

Boek

Titel Reglement op de inwendige dienst. Soerat peratoeran akan pekerdjaan dalem tangsi (Kampement) bagi infanterie. Soerat peratoeran inti terkena djoega seboleh-bolehnja atas korps merechaussee, atas vestingartillerie dan atas genietroepen intoe. (S.P.P.T). - KNIL Voorschrift, DvO 2-1 (Mal)
Objectnaam boek
Objectnummer 00017204

Vervaardiging

Datering 1915

Onderwerp

Trefwoorden inwendige dienst infanterie, inwendige dienst Korps Marechaussee, inwendige dienst vestingartillerie, inwendige dienst genie, voorschrift, Nederlands-Indië, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (1830-1950)
Minder informatie
Meer informatie