Uitklappen

Boek

Titel Voor Napoleon : Hollanders in oorlogstijd 1792-1815 / samenst. Mark van Hattem, Mariska Pool en Mathieu Willemsen ; [red. Heleen Bronder en Ella van Mourik ; fotografie Legermuseum Delft]
Objectnaam tentoonstellingscatalogus
Objectnummer 00182070

Vervaardiging

Maker Hattem, Mark van | Pool, Mariska | Willemsen, Mathieu | Bronder, Heleen | Mourik-Karremans, P.J.M. van
Datering 2005

Onderwerp

Trefwoorden vrijwillige dienstneming, dienstplicht, Franse Revolutie oorlogen (1792-1802), Napoleontische oorlog (1795-1815), Franse Tijd (1795-1813), Bataafse Republiek (1795-1806), Koninkrijk Holland (1806-1810), Keizerrijk Frankrijk (1804-1815), Napoléon I (Keizer van Frankrijk), Garde d'Honneur, Bataafse Leger (1795-1806), Koninklijk Hollands Leger (1806-1810), Nederlandse Troepen in Keizerlijke Franse Dienst (1804-1814/1815)
Minder informatie
Meer informatie