Uitklappen

Boek

Titel Louis Napoleon, door de Gratie Gods en de constitutioneele wetten van den staat, Koning van Holland. In aanmerking nemende, dat het noodzakelijk zal zijn, de Armée zoodanig de reörganiseren, dat ... [etc.]
Objectnaam wet
Objectnummer 00192276

Vervaardiging

Maker Lodewijk Napoleon
Datering 1806

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijk Hollands Leger (1806-1810), legerorganisatie, Koninkrijk Holland (1806-1810), Koninkrijk Holland (1806-1810), Koninklijk Hollands Leger (1806-1810)
Minder informatie
Meer informatie