Uitklappen

Boek

Titel Reis- en verblijfkosten en vervoermiddelen voor soldijgenietende en reeds gepensionneerde, gegageerde of gepasporteerde soldij genoten hebbende militairen, met uitzondering van sergeanten (wachtmeesters)-titulair, sergeanten (wachtmeesters) 1e klasse titulair en fouriers titulair
Objectnaam voorschrift
Objectnummer 00220892

Vervaardiging

Datering 1934

Onderwerp

Trefwoorden kostenraming
Minder informatie
Meer informatie