Uitklappen

Boek

Titel Handgelden bij verbintenissen van militairen beneden den rang van sergeant (sergeant 1e klasse), wachtmeester (wachtmeester 1e klasse) en fourier en vergoedingen voor het toekennen van belooningen aan het wervingspersoneel en ter bestrijding van de aan de werving verbonden kosten
Objectnaam voorschrift
Objectnummer 00220869

Vervaardiging

Datering 1932

Onderwerp

Trefwoorden toelage, wedde, handgeld
Minder informatie
Meer informatie