Uitklappen

Boek

Titel Voorschrift betrekkelijk de afzonderlijke of tweede klasse, genoemd in het Reglement van Krijgstucht voor het Krijgsvolk te Lande en de klasse van militairen aan eene gestrengere krijgstucht onderworpen, genoemd in de Wet van 14 November 1879 (Staatsblad No. 191) - Koninklijke Landmacht Voorschrift no. 37
Objectnaam boek
Objectnummer 00220451

Vervaardiging

Datering 1912

Onderwerp

Trefwoorden krijgstucht, tuchtklassen, Interbellum (1871-1914)
Minder informatie
Meer informatie