Uitklappen

Boek

Titel Inkwartieringswet : wet van 14 September 1866 (Staatsblad no. 138), houdende bepalingen, betrekkelijk de inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, en de transporten en leverantiën, voor de legers of verdedigingswerken van het rijk gevorderd, zooals die luidt na de daarin laatstelijk bij de wet van 2 Juni 1932 (Staatsblad no. 229) gebrachte wijzigingen, voorzien van marginale aanteekiningen, uitvoeringsvoorschriften en alphabetisch register : uitgaaf Ocotober 1939
Objectnaam voorschrift
Objectnummer 00220416
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1939

Onderwerp

Trefwoorden inkwartieringswet
Minder informatie
Meer informatie