Uitklappen

Boek

Titel Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Financien der Bataafsche Republiek, betreklijk het passeeren en inrigten der actes tot overdragt van het regt van eigendom, of legaal verband, of eenig ander reëel regt, op onroerende goederen, - als mede ten aanzien van transporten of brieven van opdragt : geärresteerd den 4den january, 1806
Objectnaam wet
Objectnummer 00222819e
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1806 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden overheidsfinanciën, belasting, notariaat, Franse Tijd (1795-1813)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie