Uitklappen

Boek

Titel Notificatie van den Secretaris van Staat voor de finantien der Bataafsche Republiek, geärresteerd den 4den december 1805, behelzende bepalingen ter executie van de ordonnantie der belasting op het regt van successie, gearresteerd bij hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, den 4den October 1805 : geärresteerd den 4den December 1805
Objectnaam wet
Objectnummer 00222807h
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1805

Onderwerp

Trefwoorden overheidsfinanciën, belasting, successierecht, Franse Tijd (1795-1813), Bataafse Republiek (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie