Uitklappen

Boek

Titel Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de impost op onderscheidene buitenlandsche producten : geärresteerd den 18 december 1805
Objectnaam wet
Objectnummer 00222807p
Reserveren

Vervaardiging

Maker Schimmelpenninck, Rutger Jan | Hultman, Carel Gerard
Datering 1805

Onderwerp

Trefwoorden overheidsfinanciën, belasting, handel, Franse Tijd (1795-1813), Bataafse Republiek (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie