Uitklappen

Boek

Titel Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsche Gemeenebest, houdende ordonnantie, volgens welke het regt van patent op alle handel, neringen, beroepen en bedrijven, en eenige andere objecten van weelde of vermaak, binnen deze republiek zal worden geheven : geärresteerd den 2den december 1805
Objectnaam wet
Objectnummer 00222807f
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1805

Onderwerp

Trefwoorden overheidsfinanciën, belasting, patent, handel, bedrijfssector, Franse Tijd (1795-1813), Bataafse Republiek (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie