Uitklappen

Boek

Titel regtspraak van den Hoogen Raad, gebragt op de artikelen der staats- en burgerlijke wetten, besluiten en verordeningen, alles met ophelderingen en geschiedkundige toelichtingen, verwijzingen, enz. / D. Léon : Eerste Supplement op den tweeden vermeerderden druk van Dl. 2, afl. 6 (Wetboek van Strafvordering) / door A. Teixeira de Mattos
Objectnaam boek
Objectnummer 00222899

Vervaardiging

Maker Léon, D. | Teixeira de Mattos, A.
Datering 1880

Onderwerp

Trefwoorden rechtspraak, wetgeving, Hoge Raad
Minder informatie
Meer informatie