Uitklappen

Boek

Titel Comptabiliteitswet (1927 S. 259) : wet van 21 juli 1927, S. 259, houdende regeling van het beheer van 's Rijks financiën, (zooals deze wet sindsdien is gewijzigd) : met aanteekeningen en alphabetisch register, benevens Bedrijvenwet, Muntwetten, wet Nederlandsche Bank, Grootboekwet, wetten omtrent de uitgifte van schatkistbiljetten en -promessen, Effectenvernieuwingsbesluit 1941, wet houdende instelling eener consignatiekas, met uitvoeringsbesluiten / door J.J. Risseeuw
Objectnaam wet
Objectnummer 00207129

Vervaardiging

Maker Risseeuw, J.J.
Datering 1955

Onderwerp

Trefwoorden staats- en rechtswetenschap, overheidsfinanciën
Minder informatie
Meer informatie