Uitklappen

Boek

Titel Memorie aan den Koning, ingediend den 3 julij 1852, door den Generaal-Majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als Gouverneur der kolonie Suriname, benevens de daartoe behoorende bijlagen en verder daarop gevolgde stukken
Objectnaam brochure
Objectnummer 00099538

Vervaardiging

Maker Raders, R.F. van
Datering 1852

Onderwerp

Trefwoorden slavernij, emancipatie, 1851-1900, Suriname
Minder informatie
Meer informatie