Uitklappen

Boek

Titel Wet van den 19den Augustus 1861, S. 72, betrekkelijk de nationale militie, zooals deze is laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 junij 1901, S. 159, en bij besluit van 17 september 1901, S. 212, in zijn geheel in het Staatsblad is geplaatst, (Militiewet 1901), met aantekeningen, besluiten ter uitvoering, en alphabetisch register / door P.H. Jordens
Objectnaam wet
Objectnummer 00038660
Reserveren

Vervaardiging

Maker Jordens, P.H.
Datering 1902

Onderwerp

Trefwoorden militie, dienstplicht, Nationale Militie
Minder informatie
Meer informatie