Uitklappen

Boek

Titel Wet van den 11den April 1827, S. 17, zoals deze is gewijzigd bijde wet van 15 april 1886, S. 64, houdende oprigting van schutterijen over de geheele uitgestrektheid des Rijks, benevens als bijlagen, het besluit omtrent de zamenstelling der schuttersraden en verdere besluiten tot uitvoering der wet, aanteekeningen en een alphabetisch register / door P.H. Jordens
Objectnaam wet
Objectnummer 00038876

Vervaardiging

Maker Jordens, P.H.
Datering 1891

Onderwerp

Trefwoorden schutterij
Minder informatie
Meer informatie