Uitklappen

Boek

Titel Wet van den 11den April 1827, houdende oprigting van schutterijen over de geheele uitgestrektheid des Rijks, benevens als bijlagen, het besluit omtrent de zamenstelling der schuttersraden en verdere besluiten tot uitvoering der wet, aanteekeningen en een alphabetisch register / door L.N. Schuurman en P.H. Jordens
Objectnaam wet
Objectnummer 00038853

Vervaardiging

Maker Schuurman, L.N. | Jordens, P.H.
Datering 1883

Onderwerp

Trefwoorden schutterij
Minder informatie
Meer informatie