Uitklappen

Boek

Titel Wet van den 11den April 1827, houdende oprigting van schutterijen, benevens het gewijzigde besluit van 25 mei 1829, omtrent de zamenstelling der schuttersraden, met bijlagen, aanteekeningen en een beknopt alphabetisch register / door L.N. Schuurman
Objectnaam wet
Objectnummer 00038856

Vervaardiging

Maker Schuurman, L.N.
Datering 1875

Onderwerp

Trefwoorden staats- en rechtswetenschap, schutterij
Minder informatie
Meer informatie