Uitklappen

Boek

Titel Instructien: 1. voor de generaals, kommandeerende de groote militaire afdeelingen. 2. voor de officieren van den generalen staf, belast met de functien van chef van den staf bij de generale kommando's. 3. voor de provinciale kommandanten. 4. voor de plaatselijke kommandanten en plaats-majoors : gearr. bij besluit van Z.K.H., van den 11 januarij 1815
Objectnaam boek
Objectnummer 00092882i

Vervaardiging

Datering 1815

Onderwerp

Trefwoorden legerorganisatie, generaal, officier, 1801-1850, Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden)
Minder informatie
Meer informatie