Uitklappen

Boek

Titel Koninklijke besluiten van den 17 december 1861 (Staatsblad no. 127) en van den 8 mei 1862 (Staatsblad no. 46) tot uitvoering der wet betrekkelijk de nationale militie, beiden gewijzigd bij het Koninklijk besluit van de 22 julij 1892 (Staatsblad no. 179)
Objectnaam wet
Objectnummer 00086453
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1892

Onderwerp

Trefwoorden militie, dienstplicht, Nationale Militie
Minder informatie
Meer informatie