Uitklappen

Boek

Titel Bijvoegsel tot het provisioneel reglement op de exercitien en manoeuvres der kavallerij : behelzende de bijzondere instructie voor de behandeling der lans, ten gebruike van het regiment lanciers, binnen dit rijk : gearresteerd bij dispositie van den commissaris-generaal van oorlog, van den 13den maart 1819, no. 42, krachtens de autorisatie Zr. Mt., van den 8sten te voren, litt. A. 3
Objectnaam boek
Objectnummer 00008555

Vervaardiging

Datering 1819

Onderwerp

Trefwoorden cavalerie, lansier (manschap der lansiers), exercitie, oefening, 1801-1850, Koninkrijk Nederland (1815-1830)
Minder informatie
Meer informatie