Uitklappen

Boek

Titel Alphabetische naamlijst van gepensioneerde Nederlandsche koloniale ambtenaren, officieren en hunne weduwen en weezen, in betaling zijnde bij het Departement van Koloniën, met aanduiding van hunne laatstelijk in de Indiën bekleede betrekkingen en laatst bekende woonplaatsen, benevens de folio's en letters waaronder ieder bij dat departement is ingeschreven / uit officiële bronnen zamengest. door R.P. van den Bosch
Objectnaam register
Objectnummer 00037249

Vervaardiging

Maker Bosch, R.P. van den
Datering 1873

Onderwerp

Trefwoorden naam- en ranglijst, pensioen, ambtenaar, officier, Nederlands-Indië
Minder informatie
Meer informatie