Uitklappen

Boek

Titel Bestek en voorwaarden, met teekening, naar welke, ingevolge machtiging van de minister van oorlog van den 23sten November 1861, n°. 66 lettr. B, onder zijne nadere goedkeuring, door den inspecteur in de 1ste Inspectie van fortificatiën of bij zijne afwezigheid, door den eerstaanwezenden ingenieur te Utrecht zal worden aanbesteed : het maken van een doorlaatsluis in den Bildtschen straatweg achter de keel van het fort aan dien weg
Objectnaam boek
Objectnummer 00071172

Vervaardiging

Datering 1861

Onderwerp

Trefwoorden fortificatie, 1851-1900, Utrecht (stad)
Minder informatie
Meer informatie