Uitklappen

Boek

Titel Bestek en voorwaarden met teekening in 2 bladen, naar welke, ingevolge machtiging van de Minister van Oorlog van 29 October 1877, n°. 89 G, onder diens nadere goedkeuring, door den Eerstaanwezend-Ingenieur te Utrecht, bij enkele inschrijving zal worden aanbesteed : het verbeteren van het Fort op den Ruigenhoekschen Dijk, onder het beheer der Genie te Utrecht
Objectnaam boek
Objectnummer 00071163

Vervaardiging

Datering 1877

Onderwerp

Trefwoorden fortificatie, 1851-1900, Utrecht (stad)
Minder informatie
Meer informatie