Uitklappen

Boek

Titel Bestek en voorwaarden, waarnaar en naar de daarbij behoorende teekening, in gevolge de magtiging van den Minister van Oorlog van den Zevenden (7) April achttienhonderd vijf en vijftig (1855), nommer zes en dertig (36) B, en onder zijne nadere goedkeuring door den Inspecteur der Eerste Fortificatie Inspectie, of bij diens afwezigheid door den eerstaanwezenden ingenieur te Muiden in het openbaar zal worden aanbesteed: "Het veranderen van den Aarden Wal en het herstellen van de 's Gravelandsche Poort te Weesp"
Objectnaam rapport
Objectnummer 00071149

Vervaardiging

Datering 1855

Onderwerp

Trefwoorden vestingwerk, 1851-1900, Weesp
Minder informatie
Meer informatie