Uitklappen

Boek

Titel Provisionele instructie voor den dienst der krijgstucht en de politie voor kamperende troepen : gearresteerd bij Koninklijk besluit van den 4 den September 1819, n° 1, ingevolge voordragt van den Commissaris Generaal van oorlog, in dato 30 augustus ll. litt X4. / vermeerderd met aanteekeningen en platen door Geisweit van der Netten
Objectnaam boek
Objectnummer 00017613
Reserveren

Vervaardiging

Maker Geisweit van der Netten, Cornelis Anthonie
Datering 1822

Onderwerp

Trefwoorden legeroefening, krijgstucht, kamperen
Minder informatie
Meer informatie