Uitklappen

Boek

Titel Request van de Directies der Tabak Maatschappijen ter Oostkust van Sumatra en van de Internationale Vereeniging voor de Rubbercultuur in Nederlandsch Indië, inzake een geleidelijke overgang van Poenale Sanctie naar vrijen arbeid, benevens de gewijzigde voorstellen der Deli Planters Vereeniging betreffende dien overgang, aangeboden aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië bij verzoekschrift van 15 September 1919
Objectnaam boek
Objectnummer 00034711

Vervaardiging

Datering 1919

Onderwerp

Trefwoorden arbeid, arbeidsomstandigheden, 1901-1950, Nederlands-Indië, Sumatra
Minder informatie
Meer informatie