Uitklappen

Boek

Titel Regeling inzake vakantie, vakantie-uitkering en verlof : voor het burgerpersoneel, werkzaam bij de onder het Ministerie van Oorlog ressorterende diensten en instellingen / uitg. bij beschikking van de Minister van Oorlog van 11 december 1956, nr. 219.681 I
Objectnaam voorschrift
Objectnummer 00032881

Vervaardiging

Datering 1956

Onderwerp

Trefwoorden personeelsbeleid, verlof, burgerpersoneel, 1951-2000, Nederland
Minder informatie
Meer informatie