Uitklappen

Boek

Titel vaderlandsche geschiedenis, van de vroegste tijden tot op het einde der 17e eeuw, in acht tafereelen, in costuum voorgesteld door H.H. Studenten der Utrechtsche Hoogeschool, den 25. Junij 1851 / vervaardigd onder toezigt van ... P.W. de Weijer ; [met lithogr. van A. van Groeneveldt en A. Wouters]
Objectnaam boek
Objectnummer 00013736

Vervaardiging

Datering 1851

Onderwerp

Trefwoorden kunst, lithografie, maskerade, student, christendom, ridderwezen, hofcultuur, Oudheid, Rederijkerstijd (1430-1580), Gouden Eeuw (1600-1700), Nederland, Utrecht
Minder informatie
Meer informatie