Uitklappen

Boek

Titel Tahoen² jang soedah loepa : de vergeten jaren, Twentse jongens in Nederlands-Oostindië en Nieuw-Guinea 1942-1962 / P.F. Berends
Objectnaam boek
Objectnummer 00003804

Vervaardiging

Maker Berends, Petrus Franciscus
Datering 1993

Onderwerp

Trefwoorden korpsgeschiedenis, politionele actie, oorlogsherinnering, veteraan, terminologie, Nederlandse taal- en letterkunde, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-1949), Nieuw-Guinea conflict (1950-1962), Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Twente
Minder informatie
Meer informatie