Uitklappen

Boek

Titel Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten- corps den 7 Junij 1870, ter viering van den 295sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende Bezoek gebragt aan Leiden in 1586 door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, enz. enz. / naar de oorspronkelijke bronnen bew. door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebracht
Objectnaam boek
Objectnummer 00236449

Vervaardiging

Maker Bos, Gerardus Johannes
Datering 1870

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, maskerade, optocht, Leiden
Minder informatie
Meer informatie