Uitklappen

Boek

Titel Geschiedenis der landing van het Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland; alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen, zoo aldaar, als in Vriesland en Gelderland, in den jare 1799. : Uit echte stukken en bescheiden, / door L.C. Vonk ; met eene kaart [door Langendijk] en platen [door R. Vinkeles]
Objectnaam boek
Objectnummer 00009684
Reserveren

Vervaardiging

Maker Vonk, Lambertus Christophorus
Datering 1801

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, landing, Napoleontische oorlog (1795-1815), Engels-Russische Invasie (1799), 1751-1800, Nederland, Bataafse Republiek (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie